Potrebujete pomoč pri izbiri?     +386 1 401 8000   |   info@evino.si

dostavaBrezplačna dostava za naročila nad 49€ v državo Slovenija

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Mala šola Finega«

Hofer in Gašper vabita 25 parov v Goriška Brda

1. Splošne določbe
Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri » Hofer in Gašper vabita 25 parov v Goriška Brda « (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je Evino, trgovina in gostinstvo d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).
Nagradna igra poteka od 1. 8. 2016 do 16. 8. 2016. Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje enkrat.

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči poslati prijavnico, ki se nahaja v Hoferjevih letakih, ki se delijo po slovenskih gospodinjstvih dne 04.08.2016, 11.08.2016 skupaj s svojimi podatki (ime, priimek, naslov, e-mail, telefon), ali pa v času trajanja nagradne igre izpolniti prijavnico na spletni strani www.evino.si/mala-sola-finega.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.
Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani eVino www.evino.si/mala-sola-finega.

Organizator nagradne igre bo med vsemi prijavnicami, ki bodo prispele na naslov Evino, trgovina in gostinstvo d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana ali na www naslov www.evino.si/mala-sola-finega v času trajanja nagradne igre (najkasneje do dne 16.08.2016 do 24h), po končanem datimu nagradne igre, izbral 25 oseb, ki se bodo v družbi ene osebe po svojem izboru, udeležili izleta v Goriška Brda.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih Hofer trgovina d.o.o. in BPCS d.o.o., ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani in osebe, mlajše od 18 let.

3. Nagrade
• 25 nagrad: izlet za 2 osebi v Goriška Brda v vrednosti 20 EUR na osebo.
Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.

4. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev
Organizator nagradne igre bo ob koncu nagradne igre s 3-člansko komisijo, sestavljeno iz predstavnikov podjetja Evino, trgovina in gostinstvo d.o.o., podjetja Hofer trgovina d.o.o. in podjetje BPCS d.o.o., v prostorih podjetja Evino d.o.o. na Šmartinski cesta 53 v Ljubljani igre izžrebal 25 sodelujočih s pravilnimi odgovori, ki bodo prejeli nagrado. 
Organizator bo prav tako izžrebal 25 dodatnih nagrajencev (označenih po vrstnem redu), ki bodo nagrado prejeli v primeru, da kateri od nagrajencev nagrade ne bo želel ali mogel prevzeti:
Organizator bo seznam nagrajencev objavil najkasneje najkasneje v roku 3 delovnih dni od zaključka nagradne igre na spletni strani eVino, www.evino.si/mala-sola-finega

Organizator bo nagrajence tudi pisno - po elektronski pošti - obvestil o nagradi, nagrajenci pa morajo organizatorju najkasneje do 26. 8. 2016 na elektronski naslov 
malasolafinega@evino.si (zadeva sporočila: Nagradna igra Brda) sporočiti ali bodo nagrado prevzeli in s kom se bodo izleta udeležili.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.

5. Prevzem nagrad 
Nagrajenci bodo nagrade deležni dne 10.9.2016 z ogledom Hoferjevega čebelnjaka v Lukovici in izletom v Goriška Brda. Srečanje nagrajencev in odhod na izlet bo tega dne ob 8. uri zjutraj v Lukovici, Kranjska cesta 1 (sedež podjetja Hofer trgovina d.o.o.). V primeru slabega vremena si organizator pridržuje pravico do spremembe datuma izleta, o čemer bo predhodno obvestil izžrebance.

Organizator bo poskrbel za prevoz udeležencev na mesto odhoda v Lukovici in 5 različnih delov Slovenije (zborna mesta): 
1. Murska Sobota – Maribor – Celje – Lukovica
2. Jesenice – Kranj – Lukovica
3. Gorica – Postojna – Lukovica
4. Koper – Ljubljana – Lukovica
5. Novo mesto – Trebnje – Grosuplje – Lukovica
Udeleženci morajo sami poskrbeti za prevoz do zbornih mest, navedenih v tč. 1 – 5 v tem odstavku, in sicer pri odhodu in povratku. Natančne lokacije zbornih mest bo organizator sporočil nagrajencem.

 

6. Uporaba in varstvo osebnih podatkov in fotografij
Nagrajenci v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o novostih ponudbe, za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, ter za druge trženjske namene organizatorja nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007). 
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila, po e-pošti na elektronski naslov info@evino.si ali pisno na naslov organizatorja Evino, trgovina in gostinstvo d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana.
Nagrajenci dovoljujejo objavo in uporabo fotografij in video posnetkov iz dogodka za namene promocije dogodka in obveščanje o dogodku v vseh medijih (splet, tisk, TV, ...) in sicer podjetjema Evino d.o.o. in Hofer trgovina d.o.o. 
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

7. Odgovornosti organizatorja
Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:
- nedelovanje e-pošte, ki bi bilo posledica izpada električne energije, izpada omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje prijavnic. 
- kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema nagrade.

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.

8. Končne določbe
S sodelovanjem udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani eVino www.evino.si/mala-sola-finega
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani eVino www.evino.si/mala-sola-finega
Evino, trgovina in gostinstvo d.o.o.
Ljubljana, 01.08.2016

Nazaj na nagradno igro