Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Zadeni svoje najljubše Gašper vino«

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI  - ZADENI SVOJE NAJLJUBŠE GAŠPER VINO

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Organizator nagradne igre je EVINO d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).
 

POGOJI SODELOVANJA
2. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

Mladoletne osebe v nagradni igri ne smejo sodelovati.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

 

POTEK NAGRADNE IGRE
3. člen

Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na Instagram in Facebook profilu organizatorja (FB: Gasper Wines, IG: gasper_wines)

PRAVILA NAGRADNE IGRE
4. člen

Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen Instagram in Facebook profilu organizatorja.

Nagradna igra poteka na Instagram in Facebook profilu organizatorja. 

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. 

Glede na to, da pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje v nagradni igri, s tem da udeleženec predloži fotografijo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre. 

S posredovanjem fotografije udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilu) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva. 

V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilu) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva.

 

NAGRADE
5. člen

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado. 

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
6. člen

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval kot zasebno sporočilu na Instagram ali Facebook profil organizatorja.

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da se ga kot nagrajenca lahko objavi na facebook profilu organizatorja in Instagram profilu in ga ob tem tudi označi (»tag«).

 

PREVZEM NAGRADE
7. člen

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v roku 8 dni obvesti organizator oziroma administrator Instagram in Facebook profila organizatorja.

Udeleženec mora ob naložitvi fotorgafije skladno s pogoji poteka nagradne igre organozatorju v njegovo zasebno sporočilo na Instagram profile sporočiti: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja ter elektronski naslov.

Nagrado nagrajenec osebno prevzem na sedežu organozatorja na naslovu Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, v izrednih primerih (velika oddaljenost, tujina) pa organizator na lastne stroške pošlje nagrado na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
8. člen

Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen, če s predpisi ni določeno drugače.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev:

-          ime in priimek, naslov in kraj bivanja
-          elektronski naslov.

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Podatke organizator hrani v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

Uporabniki podatkov so administrator spletne strani organizatorja ter odgovorni za dostavo nagrad.

 

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
9. člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@evino.si  

 

 

Ljubljana, 18.04.2018                                                                                                                      EVINO d.o.o.

Evino Newsletter

Vedno na tekočem

Vas zanimajo nove akcije, dodatni popusti? Želite biti na tekočem kaj je novega v naši spletni vinoteki?
Prijavite se na naše e-novice! Obljubimo, da so polne zanimivih ponudb in vsebine.