Louis Latour

Louis Latour Družina Latour se ukvarja s pridelavo vin že od 17. stol., katero počasi gradijo v edinstveno posestvo in upravljajo s 50 ha površin. V lasti imajo največ vinogradov "Grand Cru" v območju Cote d'Or s površino 28,63 ha. Čudovita postest v kraju Beaune iz 17. stol., ki je v lasti družine Latour od 1867 se je le malo spremenila od originalne oblike iz leta 1641.